Reklamace,obchodní podmínky,odstoupení od smlouvy:

Reklamace platné od 1. 1. 2017
Reklamace proběhne nejrychleji při reklamováním zboží na prodejně officentrum.eu.

Reklamační řád maloobchod a velkoobchodu.

 

Práva a povinnosti společnosti OFFICENTRUM a zákazníka ve věci odpovědnosti společnosti OFFICENTRUM za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku. V případě, že je zákazník spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, řídí se práva a povinnosti ve věci odpovědnosti společnosti OFFICENTRUM za vady zboží zejména ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku.

 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


Informace o podmínkách a způsobu reklamace našich produktů
 

Při převzetí zboží si, prosím, pečlivě zkontrolujte kartonáž a zda je obal zásilky bez viditelného poškození. V případně, že nějaké zboží chybí, ačkoli je uvedeno na přiloženém daňovém dokladu, nebo vykazuje vadu, která nebyla způsobená přepravou, zašlete nám nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží písemně reklamaci s popisem vad nebo nesrovnalostí.


Pro zákazníky:

Reklamaci zboží urychlíte použitím našeho reklamačního formuláře, reklamaci dodávky zboží zasílejte na e-mail: info@officentrum.eu

 

Neposílejte nám, prosím, v žádném případě reklamované zboží zpět bez předchozí dohody s námi.

Pokud zasíláte nebo předáváte zboží k reklamaci, doporučujeme přiložit tyto doklady:

  • kupní doklad (faktura), případně číslo dodacího listu
  • záruční list – řádně vyplněný a potvrzený prodejcem (je-li ke zboží vydán)
  • popis závady, kontakt na vaši osobu
  • Záruční doba na prodané výrobky je 24 měsíců. Je-li na obalu dodávaného zboží nebo v návodu k němu připojeném vyznačena
  • v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

 

Výrobek nám zašlete k reklamaci bez zbytečných odkladů poté, co se vada projeví. Reklamace výrobků, které byly používány i po vzniku vady, nebo u kterých došlo k neodborné opravě, nebude uznána.

Vaše reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta počíná běžet následující den po doručení zboží prodejci a končí vyřízením reklamace u prodejce. Více ve Všeobecných obchodních podmínkách. Sekce - 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRO ZÁKAZNÍKY.
Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy pouze v konkrétních případech vyjmenovaných ve Všeobecných obchodních podmínkách. Právo odstoupit od smlouvy se vztahuje výhradně na zboží standardně nabízené v aktuálních tištěných nabídkách nebo na stránkách www.officentrum.eu. Při následném vyrovnání stran, resp. při vracení zboží, musí být výrobky nepoškozené, nejlépe v původním obalu a nesmí jevit známky používání.

Společnost OFFICENTRUM je oprávněna do 4 dnů ode dne obdržení vráceného zboží zákazníkem přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Do 10 dnů ode dne skončení lhůty na přezkoumání stavu zboží, je společnost OFFICENTRUM, v případě, že je vrácené zboží v pořádku, povinna vrátit kupní cenu zákazníkovi spolu s expedičními poplatky za jeho dodání. Náklady na vrácení zboží hradí zákazník. Společnost OFFICENTRUM není povinna k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a dodané zboží zpět.

 

Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba 24 měsíců, ledaže je právními předpisy nebo přímo výrobcem stanovena záruční doba odlišná. Pro kancelářskou techniku a spotřební materiál k výpočetní technice však platí vždy záruční doba udaná výrobcem, uvedená na obalu tohoto zboží. Individuální záruční doba je vždy uvedena v katalogu společnosti OFFICENTRUM nebo na internetových stránkách společnosti v popisu konkrétního zboží.

Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží zákazníkovi, resp. potvrzením dodacího listu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže užívat zboží (doba reklamačního řízení, opravy apod.). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Pro reklamace a poprodejní servis postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u společnosti OFFICENTRUM, např. předložit prodejní doklad (fakturu), potvrzený záruční list atd. V případě předkládání záručního listu potvrdí OFFICENTRUM záruční list i dodatečně.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

 

Email: adr@coi.cz
Web mimosoudní řešení spotřebitelských sporů: adr.coi.cz
Web Česká obchodní inspekce: www.coi.cz

 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Obchodní podmínky - dstoupení od smlouvy - Reklamační formulář -

 

 

Provozovatel webu, officentrum.eu , Chodov u Karlových Varů 35735, Dukelských Hrdinů 841 , IČ: 76017591 , jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím